Studia podyplomowe – co dają?

Studia podyplomowe mogą być dobrą alternatywą względem klasycznego modelu edukacyjnego. Zanim jednak się je wybierze, warto sprawdzić, co dają studia podyplomowe, czy warto się na nie zapisać i które kierunki studiów najczęściej są wybierane?

Co to są studia podyplomowe? Co dają?

Każdy stara się podjąć jak najlepszą decyzję w zakresie własnej edukacji. W związku z tym coraz częściej młodzi ludzie nie decydują się na udział w stacjonarnych studiach wyższych, wybierając albo inną alternatywę, albo pracę, by zwiększyć swój staż i doświadczenie zawodowe. Zauważalne jest to, że osoby młodsze coraz szybciej chcą nabyć wiedzy i wejść na rynek pracy. Staje się to możliwe między innymi dzięki alternatywie, jaką są studia podyplomowe.
Aby odpowiedzieć, co to są studia podyplomowe, na czym polegają, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na formę kształcenia. To inny rodzaj edukacji niż studia wyższe, który jest dostępny dla kandydatów, którzy mają kwalifikacje na poziomie pierwszego stopnia. Zatem jak dostać się na studia podyplomowe, kiedy można iść na studia podyplomowe? Zgodnie z nazwą w większości przypadków konieczne będzie posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – licencjackich lub inżynierskich. Oczywiście osoby z tytułem magistra również mogą zapisać się na studia dyplomowe!

Ile trwają studia podyplomowe w Polsce?

To, ile trwają studia podyplomowe, nie jest całkowicie precyzyjne. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego studia podyplomowe muszą trwać nie krócej, niż dwa pełne semestry. A więc kwestia tego, jak wyglądają studia podyplomowe w ujęciu czasowym, wyznaczana jest przez podmioty oferujące taki rodzaj kształcenia. Wobec tego można się spotkać z ofertą studiów podyplomowych dwusemestralnych (rocznych), jak i np. trwających dwa lata.

Ile kosztują studia podyplomowe? Czy to się opłaca

Standardowy koszt pełnych studiów podyplomowych, które trwają dwa pełne semestry, wynosi około 4000 złotych. Kwota ta jest jednak wyłącznie estymacją bazującą na średniej. Ten sam kierunek studiów podyplomowych w mniejszej miejscowości może kosztować np. 1500 złotych. Każdy sam indywidualnie musi oszacować, czy warto skorzystać z prezentowanego rozwiązania!

Na jakich kierunkach najczęściej wybierane są studia podyplomowe?

Popularność kierunków studiów podyplomowych ulega mniejszym bądź większym zmianom. Do wciąż najchętniej wybieranych należą oferty kształcenia w zakresie informatyki i nowoczesnych technologii. Za renomowane kierunki studiów podyplomowych uchodzą programy zarządzania zasobami ludzkimi (HR), psychologia zarządzania i psychologia zarządzania personelem. Często wybierane są także studia w zakresie doradztwa personalnego, zarządzania kompetencjami. Rośnie popularności zajęć z komunikacji marketingowej i public relations. Za jedne z najbardziej prestiżowych studiów podyplomowych uchodzą Master of Business Administration (MBA). Jednocześnie tego typu oferty edukacyjne charakteryzują się najwyższymi cenami. Niektóre programy studiów objęte są dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co dają studia podyplomowe? Czy warto się na nie zdecydować?

Ukończenie studiów podyplomowych nie wiąże się z otrzymaniem tytułu lub stopnia naukowego. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Pomimo tego rozwiązanie to jest polecane dla osób, które pragną otrzymać dobrą edukację w krótszym okresie, a także dla tych, którzy chcą połączyć pracę zawodową ze studiami.

W jakich miastach najczęściej podejmowane są studia podyplomowe?

Istnieje bardzo wiele szkół prywatnych, oferujących kształcenie w ramach studiów podyplomowych. Według bieżących rankingów studiów podyplomowych najlepsze ośrodki znajdują się w stolicy. Oprócz studiów podyplomowych w Warszawie rzetelną edukację można uzyskać także zapisując się na studia podyplomowe w Gdańsku, studia podyplomowe w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i wielu innych miastach!

Jak napisać list motywacyjny na studia podyplomowe? Porady

Wysłanie listu motywacyjnego nie zawsze jest obligatoryjne. W przypadku studiów cieszących się większą renomą będzie to jednak jeden z warunków koniecznych. Jak napisać list motywacyjny na studia podyplomowe? W przypadku edukacji w Polsce powinien być podzielony na wprowadzenie, uzasadnienie, przedstawiające swój wybór, a także zakończenie. Polecanym sposobem na napisanie listu motywacyjnego jest wskazanie motywacji, która skłania do ubiegania się o uczestniczenie w wybranych studiach i przedstawienia swoich dotychczasowych osiągnięć, celów i zainteresowań.