Urlop dziekański. Kiedy można zrobić przerwę w studiach?

Przerwa w studiowaniu może mieć miejsce na skutek różnych okoliczności. Jedną z proceduralnych form przeznaczonych dla studentów jest urlop dziekański, potocznie nazywany „dziekanką”. Kto może się na niego zdecydować? Na czym polega urlop dziekański i co trzeba o nim wiedzieć?

Urlop dziekański – na czym polega? Kiedy można wziąć urlop dziekański?

O tym, czy urlop dziekański zostanie przyznany studentowi, decyduje władza wydziału w osobie dziekana. W praktyce takimi sprawami najczęściej zajmują się zastępcy dziekana – prodziekani ds. studenckich. Proces przyznania urlopu dziekańskiego poprzedza złożenie wniosku formalnego, ale w wielu przypadkach odbywa się także rozmowa z prodziekanem.

Urlop dziekański to przerwa w studiach, która jest prawem każdej osoby mającej status studenta. Kiedy i kto może wziąć urlop dziekański? Rozwiązanie to dedykowane jest studentom, którzy przechodzącą przez wyjątkowe sytuacje życiowe. Mogą one dotyczyć zarówno płaszczyzny finansowo-zarobkowej, jak i rodzinnej. Nie istnieją sztywne granice, które wyznaczałyby, jaki jest zakres pojęcia „wyjątkowo trudnych sytuacji życiowych”. Oczywiste jest, że władze uczelni będą jednak starały się przyznawać urlop osobom, które faktycznie tego wymagają, a nie tym, którzy pragną nadużyć takiej opcji. Łatwiej uzyskają dziekankę studentki w ciąży niż te pragnące wyjechać na półroczne wakacje.

Urlop dziekański – wszystkie pytania i odpowiedzi

Kiedy można wziąć urlop dziekański?

O urlop dziekański można wnioskować na każdym etapie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także trzeciego, jednakże obecnie studia doktoranckie zostały zastąpione Szkołami Doktorskimi, a doktoranci formalnie nie są już studentami. Wyjątkiem od powyższej reguły jest pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, na który – z logicznych, naturalnych przyczyn – nie można wziąć dziekanki.

Jak często można ubiegać się o urlop dziekański?

Standardowo o urlop dziekański można ubiegać się tylko raz w trakcie odbywania danych studiów. Obecnie na skutek rezygnacji z tzw. systemu bolońskiego większość rodzajów studiów podzielonych jest na studia pierwszego (trzyletnie; licencjat/inżynier) i drugiego stopnia (pięcio- lub sześcioletnie; magister, magister inżynier, lekarz). Istnieją jednak wyjątki, wszystko zależy od decyzji dziekana. W zależności od sytuacji przerwa w studiach może być udzielona kolejny raz.

Czy urlop dziekański kosztuje? Czy trzeba za niego płacić?

Z reguły urlop dziekański nie jest płatny, nie należy go utożsamiać z tzw. warunkiem. W zależności od uczelni mogą jednak istnieć wyjątki od tej reguły i od studenta może być pobierana opłata. Regulamin uczelni pod tym względem powinni sprawdzić zwłaszcza studenci uczący się w ośrodkach niepublicznych.

Czy w trakcie urlopu dziekańskiego można pobierać stypendia naukowe i inne?

Większość stypendiów przyznawana może być tylko osobom, które posiadają aktywny status studenta. W związku z tym mogą wystąpić problemy z otrzymaniem stypendium za poprzedni rok, gdy jest się na urlopie dziekańskim. O szczegóły warto zapytać w swoim dziekanacie.

Urlop zdrowotny na studiach – charakterystyka

Przerwa na studiach może przybierać różne formy. Tradycyjny urlop dziekański jak najbardziej może być motywowany sytuacją zdrowotną. Jeżeli ma się tego typu problemy, można także ubiegać się o urlop zdrowotny na studiach. Podstawowym wymogiem uzyskania takiej możliwości jest ograniczenie zdolności do uczestniczenia w zajęciach w związku ze stanem zdrowotnym. Przerwa może dotyczyć okresu krótkoterminowego, np. kilku tygodniu, jak i dłuższego, kilkumiesięcznego. Warunki zaliczenia przedmiotów zależą od indywidualnej decyzji władz dziekańskich i długości okresu urlopowego.

Czy warto zrobić sobie rok przerwy na studiach?

Zastopowanie studiowania w większości z powyższych powodów jest nie tyle wyborem, co koniecznością. Czasem jednak warto spróbować wnioskować o urlop dziekański w sytuacjach, które by tego same z siebie nie wymagały. Dotyczyć to może np. potrzeby zarobienia pieniędzy i poświecenia jednego roku na rzecz pracy. Alternatywą względem przerwy na studiach będzie złożenie podania o udzielenie Indywidualnego Toku Studiów, która pozwoliłaby na połączenie zajęć (często z brakiem konieczności uczęszczania na wszystkie) z pracą lub innymi obowiązkami.

Jak przetrwać studia?

Edukacja wyższa jest indywidualną decyzją każdego. Jak przetrwać studia? Na to pytanie każdy musi już samemu sobie odpowiedzieć! W kwestiach finansowych warto rozważyć kredyt studencki.