Studia przez internet? Opinie studentów są zróżnicowane

Czy studia przez internet się sprawdzają? Co na ten temat sądzą sami studenci? Czy studia online mogą być równie efektywne jak tradycyjne? Zdanie o nauce i pracy zdalnej wielu ludzi przewartościowało przymusowe przejście w taki tryb w 2020 roku. Sprawdźmy, czy oznacza to, że zdobywanie wiedzy wyłącznie w formie internetowej jest dziś odbierane znacznie lepiej.

Studia przez internet – opinie na temat zdalnego studiowania

Wielu studentów przed pójściem na wymarzone studia próbuje oszacować plusy i minusy każdego z trybów nauczania. Biorą oni pod uwagę nie tylko sam kierunek, ale i formę studiów oraz sposób ich przeprowadzania. Kolejnym z aspektów, na który zwracają uwagę, jest to na ile w owych studiach potrzebna jest im praktyka, a na ile sam dokument potwierdzający wykształcenie. Największa część studentów studiuje dziennie, drugą najliczniejszą grupą są studenci zaoczni, a studia zdalne, do tej pory cieszyły się dość marginalną popularnością. Czy oznacza to, że są one złe?

Studia przystosowane do nauczania zdalnego niosą ze sobą wiele plusów. Wielu studentów podkreśla fakt, iż w tym wypadku nie muszą wydawać pieniędzy na transport. Taki model nie wymaga odwiedzania siedziby uczelni, więc w wielu przypadkach eliminuje potrzebę przeniesienia się do znacznie większego i droższego miasta. Ceny wynajmu mieszkań z roku na rok idą w górę, a tańsze lokum oznacza najczęściej mieszkanie z wieloma osobami lub zakwaterowanie w akademiku.

Na studiach online wszystkie zajęcia odbywają się przez internet. Dodatkowo wszystkie materiały zostają udostępnione na wielu platformach e-learningowych. Nie ma potrzeby ich kserowania lub powielania w formie tradycyjnej, można je odtwarzać wielokrotnie. Mimo dzisiejszych możliwości technologicznych na studiach stacjonarnych zdarzają się staroświeccy wykładowcy, którzy dla zasady wymagają od studentów kupowania podręczników lub kserowania ich.

Gorsze opinie mają studia przez internet wymuszone przez pandemię

Na kierunkach, na których zdalne nauczanie zostało wymuszone przez pandemię covid-19,, słyszymy zdecydowanie mniej pochlebnych opinii. W dużej mierze zależy to jednak od podejścia. Wielu studentów docenia fakt, iż nie muszą uczęszczać na uczelnię oraz tracić czasu i pieniędzy na dojazdy. Studenci pierwszego roku przyzwyczajeni do zdalnych lekcji w szkole średniej zauważają, że na studiach nie jest pod tym względem tak źle.

Pod względem edukacyjnym wskazuje się jednak wiele minusów takiego rozwiązania. Po pierwsze, studenci skarżą się na brak motywacji oraz brak konieczności utrzymywania systematyczności w nauce. Podczas zdalnego nauczania łatwo się też rozproszyć poprzez włączenie muzyki czy komunikatora internetowego w innej karcie przeglądarki internetowej. Kolejnym z problemów jest stabilność łącza internetowego – nie we wszystkich miejscach działa ono sprawnie. Zdalne nauczanie nie pasuje szczególnie studentom najlepszych kierunków, przy których kładzie się nacisk na praktykę.

Kontrowersyjną kwestią jest też przygotowanie wykładowców do zajęć zdalnych. Studenci skarżą się, że kadra nie jest gotowa do prowadzenia takich wykładów czy ćwiczeń. Ich zdaniem wielu prowadzących nie potrafi dostosować się do wymogów nauczania zdalnego, przede wszystkim pod kątem ich formy. Edukacja przez internet wymaga nieco innych środków, które nie każdemu wykładowcy chce się wprowadzić. Buntują się przeciw temu szczególnie te osoby, które z racji na zaoczny tryb studiowania musiały uiścić niemałą opłatę na czesne.

Dla kogo studia online są zatem dobre?

Istnieją również osoby, dla których możliwość studiowania online jest po prostu wygodna. Należą do nich ludzie, którzy są aktywni zawodowo i zapracowani, młodzi rodzice zmuszeni w innym do urlopu dziekańskiego czy też osoby, które bardzo dużo podróżują. Do kontynuacji nauki wystarczy im laptop oraz dostęp do internetu. Będą to studenci kierunków, które w znacznej mierze opierają się na wiadomościach teoretycznych i nie wymagają dużej praktyki. Są to na przykład:

Na studia przez internet decydują się również osoby ze studiów doktoranckich III stopnia, które nie mają jednocześnie szans na etat uczelniany i muszą pracować w celu utrzymania się lub dorobienia do stypendium. Dzięki możliwości studiowania zdalnego mogą realizować się zawodowo nawet w innym mieście, nie będąc zmuszani do przychodzenia na macierzystą uczelnię na zaledwie kilka godzin w tygodniu.