Studia po profilu humanistycznym. Jaki kierunek wybrać?

W szkołach ponadpodstawowych możliwe jest wybranie klasy o konkretnym profilu. Osoby o umysłach humanistycznych mogą zacząć uczęszczać do klas dziennikarskich, językowych czy humanistyczno-prawnych. Po zdaniu egzaminu dojrzałości trzeba dokonać kolejnego wyboru — tym razem związanego z kierunkiem studiów. Na jaki warto się zdecydować?

Jakie są najlepsze studia po profilu humanistycznym?

W naszym kraju na uczelniach wyższych na pewno bardzo dobrze prezentuje się nauczanie języków obcych. Na największych i najbardziej prestiżowych uniwersytetach można z pewnością nabyć wybitne umiejętności w posługiwaniu się zagranicznym słownictwem. Naturalnie bardzo popularne są filologie angielskie, niemieckie, francuskie i hiszpańskie, a na brak zainteresowanych nie powinny narzekać filologie skandynawskie czy wschodnioazjatyckie.

Popularnością cieszą się także dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, historia sztuki czy kulturoznawstwo. Oczywiście nie zawsze duże zainteresowania równa się wysokiej jakości nauczania, niemniej na pewno spore grono studentów składa dokumenty na studia, które oferują satysfakcjonujące i odpowiednio rozwijające metody przekazywania wiedzy.

Humanista na rynku pracy — jaki kierunek zwiększy jego szanse?

Można się spotkać z dość powszechnym przekonaniem, że przewagę na rynku pracy mają osoby o bardziej ścisłych umysłach. W dobie stale i dynamicznie rozwijającej się technologii rośnie liczba stanowisk dla informatyków, a wciąż w wielu zawodach nieocenione pozostają kompetencje matematyczne czy chemiczne. Pracy nie powinno zabraknąć również w środowisku medycznym.

Jak to wygląda natomiast w przypadku humanistyki? Które kierunki studiów są perspektywiczne? Na pewno wciąż spore możliwości stwarza znajomość języków obcych. Również środowisko mediów jest jednym ze wciąż prężnie się rozwijających, zatem sensowny wybór stanowi kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ponadto warto wyróżnić pedagogikę, psychologię czy prawo.

Jakie dodatkowe umiejętności humanista powinien rozwijać na studiach?

Jeżeli nie mówimy o studencie filologii angielskiej czy żadnej innej (pomijając polską), to warto, aby w parze z nauką na jego kierunku szło także notowanie progresu w zakresie znajomości języka obcego. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby przyszły dziennikarz czy prawnik nie znał języka angielskiego. Niestety, angielski na studiach nie zawsze stoi na wysokim poziomie. Istnieje możliwość, że podstawowy lektor trzeba będzie uzupełniać kursami.

Warto również wzbogacać swoje doświadczenie w wystąpieniach publicznych. Na studiach z reguły stwarzają na to szanse prezentacje (np. jako forma zaliczenia przedmiotu), ale można rozważyć inne aktywności zarówno w środowisku akademickim (konferencje naukowe), jak i poza nim. Dobrą do tego okazję stwarzają wolontariaty czy staże w ośrodkach kultury czy innych miejscach, które swoją charakterystyką są w mniejszym lub większym stopniu spójne z profilem kierunku studiów.

Warto pamiętać, że studia zaoczne trwają tyle, ile dzienne. Brak twardych umiejętności zdobywanych na studiach można więc równoważyć wczesnym podjęciem pracy zawodowej, a zdobywaniem wykształcenia wyższego w weekendy.

Czy po profilu humanistycznym można wybrać ścisły kierunek studiów?

Podstawowa kwestia to dobór przedmiotów maturalnych oraz wymogi rekrutacyjne na studia. Drzwi na wydziale matematycznym czy medycznym nie są zamknięte dla absolwenta klasy humanistycznej, ale oczywiście na etapie zgłaszania swojej kandydatury jego szanse na dostanie się na ścisły kierunek będą wręcz iluzoryczne, jeżeli nie zdał egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Oczywiście nie brakuje mniej popularnych kierunków ścisłych, na których zawsze pozostanie wolna liczba miejsc. To właśnie one powinny być podstawowym celem dla osoby, która ukończyła profil humanistyczny. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że musi to być w pełni świadoma i racjonalna decyzja. Dostanie się na studia to jedno, a ukończenie ich drugie. Po pomyślnie zdanej rekrutacji trzeba będzie przez kilka lat wykazywać odpowiednie kompetencje i zdolność myślenia zgodnego ze ścisłym kierunkiem.