Studia magisterskie – poradnik

Ukończone studia magisterskie lub inżynierskie są dla wielu podstawą wymarzonej kariery. W dobie wysypu magistrów różnych kierunków stają się często czymś tak podstawowym jak kiedyś matura. Wyższe wykształcenie to też inwestycja, sprawdźmy więc jej szczegóły. Jakie obowiązki stoją przed studentem i jakie perspektywy daje obrona pracy magisterskiej?

Magister, czyli kto?

Matura to dla wielu osób najważniejszy egzamin w całej edukacji, a nawet i życiu. Sporo jednak uznaje ją tylko za kolejny krok w edukacji. Przed każdym, kto stara się o przyjęcie na uczelnię wyższą stoi kilka możliwości. Mogą wypracować stopień magistra lub inżyniera czy licencjata. Te dwa ostatnie tytuły oznaczają zdobycie wyższego wykształcenia I stopnia.

Studia magisterskie można zdobyć w formie trybu uzupełniającego lub jednolitego i uprawniają nas do legitymowania się dyplomem studiów wyższych II stopnia. By się tym szczycić, trzeba zdać wszystkie końcowe egzaminy oraz obronić pracę magisterską.

Na pierwszy rzut oka wydaje się to skomplikowane, jednak dla maturzysty podstawą jest wybór kierunku. Uczniowie o uzdolnieniach matematycznych czy technicznych częściej zdobędą tytuł inżyniera. W branżach związanych z pedagogiką czy socjologią często wystarczy licencjat. Podział na licencjata i magistra został wprowadzony według szkoły bolońskiej.

Dla kogo licencjat?

Wyższe studia pierwszego stopnia trwają od dwóch do trzech lat i kończą się napisaniem pracy licencjackiej. Można w ten sposób studiować na większości kierunków, prócz grupy tych, dla których obowiązkowe są jednolite studia magisterskie. Tytuł licencjata jest zwykle wstępem do zdobycia drugiego stopnia naukowego, czyli magistra.

Oczywiście jest też sporo osób, które po uzyskaniu tego tytułu nie kontynuują nauki. Rzeczywiście dla wielu pracodawców licencjat dobrej uczelni to podstawa do zatrudnienia młodego pracownika. Stopień ten daje też możliwość uzupełnienia wykształcenia na innym kierunku niż ten, który studiowaliśmy przez ostatnie dwa, trzy lata. Jest to więc dobra alternatywa dla osób niezdecydowanych.

Wielu absolwentów z licencjatem decyduje się na kontynuowanie nauki w kierunku dopasowanym do przyszłego zawodu. W sytuacji idealnej zdobycie tytułu magistra odbywa się już w trakcie pracy. Dzięki temu czas poświęcony na zdobycie wykształcenia zazębia się ze zdobyciem doświadczenia zawodowego.

Ważne informacje o studiach inżynierskich

Inżynier to tytuł naukowy pierwszego stopnia, który możemy uzyskać po dwóch – trzech latach, podobnie jak licencjat. Inżynierzy opuszczają jednak głównie uczelnie techniczne lub związane z technologią. Również takie jak na przykład towaroznawstwo czy technologia żywności. Kształcąc się w ten sposób, stawiamy głównie na praktyczne umiejętności i zdobycie konkretnego zawodu.

Oczywiście studia inżynierskie można kontynuować w trybie uzupełniającym, który trwa również dwa – trzy lata. Kończy się on zdobyciem stopnia magistra inżyniera i jest równoznaczny z wykształceniem drugiego stopnia. Idąc tą drogą, trzeba przygotować się na napisanie i obronę dwóch ważnych prac – inżynierskiej i magisterskiej.

Jednolite studia magisterskie

Są to studia zawodowe realizowane w szkole wyższej, które nie mogą być podzielone na dwa etapy (studia pierwszego i drugiego stopnia). Oto wybrane kierunki, na których możemy studiować tylko w ten sposób: farmacja, medycyna, prawo, weterynaria. Jak widać, są to najczęściej studia obejmujące szeroki zakres wiedzy. Nie można też przez to uczyć się ich w trybie zaocznym.

Ta forma kształcenia wyższego daje nam zwykle tytuł zawodowy w sporej części zawodów zaufania publicznego. Właśnie dlatego nie dotyczy ich omawiany wcześniej podział według systemu Bolońskiego.Nie oznacza to oczywiście że na innych kierunkach nie można studiować w trybie jednolitym. Pięcioletnie studia magisterskie na rodzimej uczelni kończą często studenci nauk humanistycznych. W przeciwieństwie do kolegów prawników mogą jednak zadecydować o zmianie miejsca i kierunku kształcenia po pierwszych trzech latach.