Rekrutacja na studia – terminy 2019 i najważniejsze informacje

Matury 2019 w zasadzie dobiegły końca. Dla sporej części uczniów będzie to pierwszy etap egzaminów. Drugim równie ważnym okazuje się często rekrutacja na studia. Warto do niej podejść przygotowanym i pewnym siebie, ale kluczowa będzie też punktualność. W tekście przedstawimy najważniejsze daty związane z przyjęciem na studia na znanych polskich uczelniach.

Uniwersytet Warszawski – najważniejsze informacje o rekrutacji

Pierwszym krokiem do starania się o przyjęcie na studia na UW jest rejestracja na stronie irk.uw.edu.pl. To tam przyszły student wypełnia formularz z danymi osobowymi, wybiera kierunek oraz zapoznaje się z kryteriami weryfikacji kandydatów. Na stronie możemy też dołączyć do podania elektroniczną wersję dokumentów oraz potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Wymienione wyżej kroki są ważne, ale cały wysiłek pójdzie na marne, jeśli nie dotrzymamy terminów związanych z rekrutacją. Od 5 czerwca 2019 przez miesiąc możemy rejestrować się na wspomnianej wcześniej stronie. Termin 6 lipca to też ostatni dzień na dokonanie niezbędnej opłaty za każdy kierunek, na który chcemy złożyć podanie. Do 10 lipca mamy też czas na wprowadzenie do systemu naszych wyników z matury. Dziewięć dni później możemy spodziewać się listy przyjętych.

Wszystkich tych, którzy znaleźli swoje nazwiska na liście studentów UW obowiązują jeszcze trzy ważne terminy. Dotyczą one składania dokumentów w formie papierowej. Mamy na to czas od 22 do 24 lipca w pierwszym etapie, od 25 do 26 lipca w drugim i od 29 do 30 lipca w trzecim terminie. Są one niezwykle ważne. Brak niezbędnych dokumentów do 30 lipca oznacza rezygnację ze zdobytego miejsca.

Kluczowe terminy dla nowych studentów UJ

Uniwersytet Jagielloński to dla wielu symbol prestiżu i najlepszego wykształcenia. Nawet najwyższa średnia ocen nie zapewni jednak przyszłemu studentowi miejsca na UJ, jeśli spóźni się on ze złożeniem dokumentów. Na tej uczelni prowadzony jest nabór w czterech terminach.

Pierwszy z nich, podstawowy, zaczyna się 4 czerwca. Od tego dnia do 7 lipca kandydaci mają czas na rejestrację w systemie uczelni. Następnie 12 lipca ogłaszana jest lista rankingowa kandydatów. Wyniki oraz wpisy na listę studentów odbywają się wtedy od 15 do 24 lipca.

Kolejne trzy tury rekrutacji są uzupełnieniem listy podstawowej.Część z nich odbywa się jeszcze w lipcu. Jednak najważniejsze terminy dotyczą sierpnia i września. Ostateczny termin wszelkich działań rekrutacyjnych dla studentów pierwszego roku mija zawsze 22 września.

Studia na AGH – to musisz wiedzieć

Akademia Górniczo-Techniczna stawia na zdobycie praktycznych umiejętności i konkretnego zawodu.W dobie przemian w przemyśle energetycznym właśnie ta uczelnia daje szansę na wykształcenie młodej kadry techników. Aby się na nią dostać, podobnie jak na innych uniwersytetach trzeba zarejestrować się w systemie uczelni To na podstawie złożonego tam wniosku sporządzany jest ranking kandydatów.

Rekrutacja na Akademię odbywa się zwykle w trzech cyklach. Terminy obowiązujące dla każdego z nich publikowane są na oficjalnej witrynie szkoły. Cały proces w okresie letnim zaczyna się 4 czerwca a kończy 27 września każdego roku. O przyjęciu decyduje średnia ocen z matury oraz oczywiście złożenie podania i dostarczenie dokumentów na czas.

Chcesz studiować na Uniwersytecie Wrocławskim? Oto najważniejsze zasady

Uniwersytet Wrocławski od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród studentów. Na każdym z topowych kierunków obowiązują limity przyjęcia oraz konkretne terminy rekrutacji. Kandydat chcący studiować we Wrocławiu musi przede wszystkim zarejestrować się w uniwersyteckim systemie rekrutacyjnym.

Kandydaci mogą składać wnioski drogą elektroniczną od 15 maja. Zamknięcie systemu nastąpi 7 lipca bieżącego roku. Za pomocą witryny można złożyć podania, załączyć skany dokumentów oraz oczywiście sprawdzić wyniki.

Terminy rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim

Procedury przyjęcia kandydatów na studia I i II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się 6 czerwca a kończą 8 lipca każdego roku. Tak jak w przypadku innych uczelni pierwszym krokiem jest rejestracja w uczelnianym systemie.

Co ważne 15 lipca kandydaci na kierunki bez egzaminów wstępnych dowiedzą się czy zostali przyjęci. Trzy dni później opublikowane zostaną listy przyjętych na wszystkie kierunki, na które obowiązywały egzaminy.

Stworzenie konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jest niezbędna, by rozpocząć procedurę rekrutacyjną. Pozwala też na bieżąco sprawdzać zmiany oraz załączać niezbędne skany dokumentów. O ostatecznym przyjęciu decydują jednak nie tylko wyniki egzaminów czy średnia z matury. Kluczowe jest również dostarczenie papierowych wersji dokumentów na czas.