Przewodniczący KNF ogłasza konkurs dla doktorantów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską o rynku finansowym w Polsce. Za co i komu przewodniczący KNF przyzna nagrodę w tym roku? Kolejna edycja prestiżowego konkursu kierowana jest do byłych studentów III stopnia, którym w 2020 roku nadany został tytuł doktora na podstawie pracy badającej organizację, funkcjonowanie oraz nadzór rynku finansowego w Polsce.

Przewodniczący KNF ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską

Jak informuje Komisja Nadzoru Finansowego, do 16 sierpnia 2021 roku nadsyłać można zgłoszenia do X edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Ubiegać mogą się o nią naukowcy, którym w 2020 roku nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej na bazie pracy napisanej w języku polskim. Zgłoszeń mogą dokonywać jednak nie tylko świeżo upieczeni doktorzy, ale również ich promotorzy czy przedstawiciele władz uczelni lub jednostek naukowych.

Jest to więc ostatnia szansa na otrzymanie pieniędzy za solidną naukę dla osób, które ze względu na uzyskanie tytułu naukowego nie mają już szans na stypendium studenckie w Polsce. Jako że nie każdy absolwent studiów doktoranckich wybiera pozostanie na uczelni, otrzymanie prestiżowej nagrody od Przewodniczącego KNF może być przepustką do świetlanej kariery na rynku finansowym. Warto zatem dowiedzieć się, w jaki sposób wyłaniani są zwycięzcy konkursu.

Jakie są warunki otrzymania pieniędzy od KNF?

Zgodnie z regulaminem konkursu, do dnia 16 sierpnia należy dokonać zgłoszenia za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego. Tradycjonaliści mogą to zrobić również w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji lub przesłać pracę pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”. Należy jednak nadmienić, że zgłaszana praca musiała być napisana w języku polskim. Do zgłoszenia oprócz samej pracy, jej streszczenia oraz kopii dokumentu potwierdzającego przyznanie stopnia doktorskiego należy dołączyć także rekomendację promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej.

Komisja konkursowa ocenia prace na bazie długiej listy kryteriów. W różnym stopniu brane są pod uwagę:

Pełen regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej KNF w dziale CEDUR. Wręczenie głównej nagrody oraz wyróżnienia nastąpi najpóźniej 30 listopada 2021 roku na specjalnej uroczystości, która wcześniej ogłoszona zostanie na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Premia pieniężna, którą w tym roku przyznaje Przewodniczący KNF, jest tymczasem spora.

Ile wynosi w tym roku nagroda Przewodniczącego KNF?

Przewodniczący KNF w konkursie na pracę doktorską z zakresu rynku finansowego przewiduje w 2021 roku dwie nagrody:

Niestety, obie sumy pomniejszone zostaną przed wypłaceniem o należny podatek. Oprócz bonifikaty finansowej, dla wielu uczestników, mających za sobą dopiero studia doktoranckie, istotne mogą być również kwestie prestiżowe. Co oferuje w tym zakresie KNF? Oprócz przekazania mediom informacji o pracach zwycięzców możliwość wydania prac nakładem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego lub opublikowania ich na stronie internetowej Komisji.

Co Przewodniczący KNF ma wspólnego ze światem nauki?

W pracach związanych z wyłonieniem zwycięzcy rola Przewodniczącego KNF ogranicza się do powołania Kapituły Konkursu, która wnikliwie bada nadesłane prace i wyłania zwycięzcę. Nic dziwnego, skoro na co dzień kieruje pracami organu sprawującego kontrolę nad rynkiem finansowym w Polsce. Zmagania o nagrodę będą jednym z elementów podejmowanych przez Komisję działań w zakresie edukacji finansowej. Sam Przewodniczący ma zresztą na tym polu niemałe dokonania.

Obecnie Komisją Nadzoru Finansowego kieruje Jacek Jastrzębski, który sam zajmuje się też działalnością naukową. Posiada tytuł doktora habilitowanego i profesora Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a jego zainteresowania badawcze obejmowały dotąd prawo cywilne, prawo handlowe i prawo rynku finansowego. Oprócz udziału w licznych konferencjach naukowych jest również autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych.