Matury 2019 – najważniejsze informacje

Matury 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Ten ważny egzamin zdają w naszym kraju tysiące młodych ludzi. O terminach egzaminów zwykle informuje szkoła. Tym, którzy chcą powiązać egzamin dojrzałości ze studiami, przyda się garść praktycznych informacji o egzaminach maturalnych. Szczególnie w obliczu strajku nauczycieli w kwietniu 2019.

Egzamin dojrzałości 2019 – podstawowe terminy

Mimo trwającego od kwietnia strajku, Centralna Komisja Edukacji ogłosiła terminy tegorocznych matur. Egzaminy zaczną się po długim weekendzie majowym. W poniedziałek 6 maja licealiści rozpoczną pisemną część egzaminu z języka polskiego. Następnego dnia napiszą podstawową maturę z matematyki, a 9 maja jej rozszerzenie.

O ile terminów pisemnych matur łatwo dotrzymać, w perspektywie strajków część ustna wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jest tak ponieważ przy części pisemnej w komisjach mogą zasiadać “przypadkowi” członkowie pracujący w dowolnym zawodzie. Jedyny wymóg, który muszą spełniać, to posiadanie uprawnień pedagogicznych. Tak właśnie odbyły się tegoroczne egzaminy ósmoklasistów.

Część ustna wymaga jednak od egzaminatorów konkretnych umiejętności. Jeśli zabraknie nauczycieli do skompletowania takich komisji w każdej ze szkół, egzamin może po prostu się nie odbyć.

Języki nowożytne i przedmioty dodatkowe

Sam początek egzaminów będzie dla maturzystów intensywny. Jak wspominaliśmy, 6 maja, czyli w poniedziałek napiszą egzaminy z języka polskiego. Rano podstawę, a o godzinie 14 rozszerzenie. Następnego dnia spora ich część zmierzy się o 9 rano z matematyką w zakresie podstawowym. Tego samego dnia o godzinie 14 egzaminy pisać będą też humaniści. O godzinie 14 rozpocznie się egzamin z łaciny i kultury antycznej. Od 8 do 20 maja odbędzie się reszta sprawdzianów z języków nowożytnych i wybranych przedmiotów programowych.

Nie zawsze była taka możliwość, ale i w tym roku, jak w ciągu ostatnich lat, CKE wyznaczyło termin poprawkowy i dodatkowy. Poprawiający maturę będą próbować swoich sił 20 i 22 sierpnia, a ci, którzy z powodu zdarzeń losowych nie mogli napisać matury w terminie, będą mogli do niej przystąpić w dniach od 3 do 19 czerwca.

Matury ustne 2019

W wymienionych wyżej okresach odbywają się również egzaminy ustne z wybranych przez maturzystów przedmiotów. Dopiero suma punktów z części pisemnej i ustnej daje nam średnią, która często jest podstawą klasyfikacji studenckiej. Dlatego obie te części są tak ważne, a wybór zdawanych egzaminów ma bezpośredni wpływ na przyszłość dalszej nauki.

Dokładne godziny egzaminów ustnych wyznaczają komisje wewnątrzszkolne. Ich szczegółowe rozpiski powinny być dostępne na witrynie każdej z placówek lub w siedzibie szkoły.

Chaos w polskiej szkole

Zmiany i reformy ostatnich lat mocno odbiły się na polskiej szkole. System edukacji jest jak układ naczyń połączonych. Zmiany na jednym szczeblu dotyczą wszystkich pozostałych. Tak jest i w tym przypadku. Niepewność związana z terminami matur wpływa bezpośrednio na proces rekrutacji na uczelniach wyższych [link do https://docs.google.com/document/d/1TeMPrISIyUTRVFH91-MsqddcaEhH6F8O2NOh9J_QNy4/edit].

Niewątpliwie dodaje to niepotrzebnego stresu młodym ludziom, którzy mają przed sobą jeden z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. Pociesza fakt, że nowoczesny scyfryzowany system rekrutacji odbywa się obecnie bardzo sprawnie. Znakomita większość uczelni przeprowadza też kilka naborów, z których ostatnie trwają do września.

Plan matur 2019

Matury ustne

data przedmioty
od 9 do 22 maja język polski, języki mniejszości narodowych
od 6 do 25 maja języki obce nowożytne

Matury pisemne

data przedmioty
6 maja godzina 9:00 język polski podstawowy
6 maja godzina 14:00 język polski rozszerzony
7 maja godzina 9:00 matematyka podstawowa
7 maja godzina 14:00 język łaciński i kultura antyczna
8 maja godzina 9:00 język angielski podstawowy
8 maja godzina 14:00 język angielski rozszerzony, egzamin dwujęzyczny
9 maja godzina 9:00 matematyka rozszerzona
9 maja godzina 14:00 filozofia podstawowa i rozszerzona
10 maja godzina 9:00 biologia podstawowa i rozszerzona
10 maja godzina 14:00 WOS podstawowy i rozszerzony
13 maja godzina 9:00 chemia podstawowa i rozszerzona
13 maja godzina 14:00 informatyka podstawowa i rozszerzona
14 maja godzina 9:00 język niemiecki poziom podstawowy
14 maja godzina 14:00 język niemiecki rozszerzony, egzamin dwujęzyczny
15 maja godzina 9:00 geografia podstawowa i rozszerzona
15 maja godzina 14:00 historia sztuki podstawowa i rozszerzona
16 maja godzina 9:00 język rosyjski podstawowy
16 maja godzina 14:00 język rosyjski poziom rozszerzony, egzamin dwujęzyczny
17 maja godzina 9:00 język francuski podstawowy
17 maja godzina 14:00 język rosyjski rozszerzony, egzamin dwujęzyczny
20 maja godzina 9:00 fizyka i astronomia podstawowa
20 maja godzina 14:00 język francuski rozszerzony, egzamin dwujęzyczny