Kredyt studencki – czy warto brać kredyt na czas studiów?

Wniosek o kredyt studencki mogą złożyć tylko osoby, które mają aktywny status studenta. Dodatkowe należy spełnić inne wymogi. Chociaż na studiach wiele osób myśli o czymś innym, niż oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy, okazuje się, że kredyt studencki może przydać się nie tylko osobom potrzebującym i uboższym. Czy warto wziąć kredyt studencki? Zobacz poniżej, dlaczego odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista!

Na czym polega kredyt studencki?

Od wielu lat kredyty studenckie pomagają osobom będącym w trudniejszej sytuacji finansowej. Dzięki nim studenci bez trudu mogą zapłacić za utrzymanie się w trakcie okresu studiów. Cechą charakterystyczną kredytu studenckiego jest forma wypłaty. Ma ona miejsce nie jednorazowo, jak w przypadku większości kredytów bankowych, ale w transzach miesięcznych.

Pod względem prawnym obecnie warunki ubiegania się o kredyt studencki reguluje tzw. Ustawa 2.0 – nowelizowana Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dla wielu osób kredyt studencki może być nie tylko pożądanym wsparciem, ale także okazją finansową. Wynika to z bardzo niskiego kosztu tego świadczenia, które udzielane jest nie na warunkach rynkowych, ale specjalnie wyznaczonych przez ustawodawcę. Nie każdego stać na utrzymanie się czy nawet skompletowanie wyprawki studenckiej, więc pomoc państwa bywa nieoceniona.

Kto może ubiegać się o przyznanie kredytu studenckiego?

Chociaż kredyt studencki może być bardzo opłacalny, aby móc się o niego ubiegać, należy spełniać szereg wytycznych. Do najważniejszych wymogów należą:

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, które nie mają członków rodziny, którzy mogliby zostać poręczycielami, mogą ubiegać się o gwarancję z Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt studencki – oprocentowanie

Czy kredyt studencki się opłaca? Czy warto go brać? Aby odpowiedzieć na te pytania, warto przeanalizować tę ofertę pod kątem finansowym. Kredyty studenckie należą do kredytów specjalnych ze zmienną stopą procentową, które są dofinansowywane ze Skarbu Państwa. Oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi 0% na okres studiów i dwa lata po jego zakończenia, natomiast w późniejszym czasie zostaje naliczone oprocentowanie w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli. Podobnie jak inne, ta stopa oprocentowania jest określana przez Narodowy Bank Polski (NBP), wobec czego z czasem jej wysokość może ulegać zmianom. Obecnie wynosi 1,75%, wobec czego późniejsze oprocentowanie kredytu studenckiego będzie wynosiło 0,875%.

Kredyt studencki – czy warto go wziąć?

Przedstawiane rozwiązanie udzielane jest na okres studiów, wynoszący nie więcej, niż 6 lat. Jak wspomnieliśmy, wartość zobowiązania wypłacana jest w systemie comiesięcznych transz. Podstawowa ich wartość wynosi 600 złotych / miesiąc, jednak bez trudu można wnioskować o większą pożyczkę studencką – w wys. 800 lub nawet 1000 złotych miesięcznie.

Ze względu na bardzo niskie oprocentowanie, niespotykane takiej postaci w jakichkolwiek ofertach bankowych kredytów konsumenckich, rozwiązanie to jest bardzo opłacalne. Takim kredytem mogą być zainteresowane osoby nie tylko w trudnej sytuacji finansowej. Studenci łączący pracę dorywczą ze studiami, którzy spełniają powyższe kryteria, za udzielone pieniądze mogą dokonywać swoich pierwszych inwestycji. Wystarczy porównać stopę oprocentowania kredytu studenckiego z lokatą, aby przekonać się, że nawet lokowanie pieniędzy w taki sposób przysporzy studentowi zysków!

Spłata kredytu studenckiego – dobre wyniki w nauce to jeszcze większa opłacalność kredytu

Kredyt studencki może być jeszcze bardziej opłacalny. Dobre wyniki w nauce są premiowane. Najlepsi studenci, którzy ukończą studia w grupie 1% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim, mogą liczyć na umorzenie połowy wartości długu. Studenci, którzy będą w gronie 5% najlepszych, nie będą spłacali 35% swojego zobowiązania. 10% najlepszych otrzyma umorzenie w wysokości 20%! A warto dodać, że jest to także inwestycja, którą z łatwością spłacimy chociażby dzięki udziałowi w konkursach takich jak nagroda KNF dla doktorantów.

Wniosek o kredyt studencki – gdzie należy go złożyć?

Wniosek o kredyt studencki należy złożyć w jednym z banków, które obsługują ten produkt. Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej, infolinii lub w placówkach banków PKO BP, Pekao S.A., BPS oraz SGB-Bank.