Jakie dokumenty na studia przy rekrutacji?

Co roku dziesiątki tysięcy uczniów liceów i techników przystępuje do egzaminu dojrzałości. Dla wielu z nich, uzyskanie znakomitych wyników z matury będzie przepustką do rozpoczęcia edukacji na uczelni wyższej i dostanie się na wymarzone studia. Jednak przedłożenie wyników egzaminu maturalnego to nie jedyny wymóg formalny, który kandydat musi spełnić w procesie rekrutacji na studia. Konieczne będzie przedstawienie również innych dokumentów. Jakie są dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia? Co zanieść do dziekanatu po tym jak już się na nie dostaniemy? Skąd wziąć odpis świadectwa maturalnego? Na te pytania odpowiemy w tym artykule, zapraszamy do lektury!

Dokumenty na studia wymagane przy rekrutacji

Przy rekrutacji na studia dostarczyć trzeba zazwyczaj następujące dokumenty:

W przypadku niektórych uczelni cały proces rekrutacyjny może odbywać się online. W tym celu stworzono dedykowane platformy, czyli internetowe systemy rejestracji kandydatów.

Co trzeba donieść do dziekanatu po rekrutacji?

Gdy kandydatowi uda się dostać na wymarzone studia, powinien on złożyć wymagane przez uczelnię dokumenty w ustalonym przez władze placówki terminie. Należą do nich zazwyczaj: kserokopia świadectwa maturalnego oraz dowodu osobistego (jeśli nie złożono wcześniej), oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) oraz wypełniony formularz o podjęciu studiów.

Gdzie uzyskać odpis świadectwa maturalnego?

Organem, który zajmuje się wydawaniem odpisów świadectwa maturalnego, jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Każdy maturzysta ma prawo do złożenia stosownego wniosku, jeśli taki odpis chciałby uzyskać.

Ze stosownym wnioskiem można również zwrócić się do szkoły do której uczęszczał maturzysta. Czas oczekiwania na odpis świadectwa maturalnego wynosi, w zależności od ilości składanych wniosków, kilka do kilkunastu dni roboczych.

Forma i rozmiar fotografii dołączanej do dokumentów na studia

Forma i rozmiar fotografii dołączanej do dokumentów na studia mogą się różnić i zależą wyłącznie od wymogów obowiązujących na danej uczelni. Przed wizytą u fotografa, warto zapoznać się z zasadami obowiązującymi na kierunku studiów, na który chcielibyśmy uczęszczać.

Najczęściej występujący rozmiar zdjęć to 2cm x 2,5cm lub 3,5cm x 4cm (jak w przypadku zdjęcia do dowodu osobistego). W przypadku fotografii, które będą wysyłane mailem lub umieszczone w formularzu internetowym, muszą one być zeskanowane w rozdzielczości 300 dpi oraz zapisane w formacie PNG lub JPEG.

Przyszły student na zdjęciu do legitymacji powinien mieć odpowiedni ubiór oraz prezentować się schludnie. Nie może mieć na sobie przesadnego makijażu ani dużej ilości biżuterii. Tło powinno być jednolite i nie wyróżniać się żadnymi ozdobnikami. Usta muszą być zamknięte, a podobnie jak we wszystkich urzędowych fotografiach niemile widziany jest uśmiech.

Badania lekarskie przed rozpoczęciem studiów

Niektóre wydziały wybranych uczelni wymagają dostarczenia aktualnych badań lekarskich po zatwierdzeniu dokumentów, a przed samym rozpoczęciem edukacji wyższej. Wynika to z racji specyfiki danego kierunku studiów. O konieczności wykonania takich badań, kandydata informuje uczelnia. To również placówka dydaktyczna wyda skierowanie na obowiązkowe dla danego kierunku badania lekarskie, są one bezpłatne. Dotyczy to między innymi uczelni wojskowych czy medycznych.

Co sprawdza się podczas badań medycznych przed podjęciem studiów? Mają one za zadanie zweryfikować, czy dany kandydat nie ma przeciwwskazań medycznych do uczęszczania na zajęcia z danego kierunku lub czy nie zagraża zdrowiu innych osób. Sprawdzane są między innymi: choroby psychiczne i neurologiczne, choroby układu krążenia, cukrzyca, oraz wszelkie zdiagnozowane schorzenia. Najczęściej badania odbywają się w szpitalu lub przychodniach ogólnych.