Jak wyglądają studia zaoczne? Przebieg studiów niestacjonarnych

Studia to złożony i wieloletni proces nauki odbywający się na uczelniach wyższych. W ich skład wchodzą nie tylko same procesy pogłębiania wiedzy poprzez udział w ćwiczeniach i wykładach, ale również zaliczenia i egzaminy, których celem jest kontrola i weryfikacja postępów w procesie nauki. Najpopularniejszą formą studiów jest udział w zajęciach w trybie stacjonarnym, jednak to nie jedyna opcja. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego trybu studiów warto dowiedzieć się również, jak wyglądają studia zaoczne; jakie są ich wady i zalety, ile godzin poświęca się na studia niestacjonarne oraz jak przebiegają na nich egzaminy. Zapraszamy do lektury tego artykułu, który odpowie na najpopularniejsze pytania odnośnie do studiów zaocznych!

Jak wyglądają studia zaoczne – rekrutacja

Rekrutacja na studia zaoczne, podobnie jak na te w trybie dziennym, odbywa się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest złożenie stosownych dokumentów stacjonarnie, w siedzibie uczelni. Konieczny będzie wybór kierunku studiów, podanie danych osobowych, w tym numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość przyszłego studenta oraz wyników z egzaminów maturalnych.

Drugim ze sposobów na dostanie się na studia jest założenie konta w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów, który znaleźć można na stronie internetowej uczelni. Konieczne będzie podanie tych samych danych, jak w przypadku rejestracji stacjonarnej oraz wgranie zdjęcia do przyszłej legitymacji studenckiej.

Po wyboru kierunku studiów i złożeniu stosownych dokumentów, ostatnim krokiem jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej na wskazany przez uniwersytet numer konta. Następnie, uczelnia opublikuje listę przyjętych studentów, zarówno w swoim systemie elektronicznym, jak i stacjonarnie. W przeciwieństwie do studiów dziennych, na studia zaoczne dostać się jest zazwyczaj nieco łatwiej, gdyż mniej jest chętnych chcących zapłacić niż tych, którzy wolą studiować za darmo.

Ile godzin dziennie poświęca się na studia niestacjonarne?

Studia niestacjonarne są znakomitą alternatywą dla osób, które w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, zajmują się pracą zawodową, gdyż zajęcia odbywają się na weekendy. Zadaniem studenta jest przygotowanie się do nich “na tygodniu”, co, w zależności od wybranego kierunku, może zająć od kilku do kilkunastu godzin tygodniowo.

Same zajęcia na studia niestacjonarnych w większości przypadków trwają całą sobotę oraz całą niedzielę; czas na przyswojenie podstawy programowej jest ograniczony, a przekazywana wiedza ma formę skondensowaną. Przy ciężkiej pracy w tygodniu oraz weekendowym maratonie składającym się z dwóch dni po kilkanaście godzin zajęć nauka może nie być tak efektywna, choć dla wielu osób jest to doskonała motywacja.

To, ile trwają studia zaoczne pod względem liczby semestrów, zależy oczywiście od ich stopnia. Są również kierunki, które wymagają dodatkowego czasu. Tak jest na przykład w przypadku trwających pół roku dłużej studiów inżynierskich.

Jak wyglądają egzaminy na studiach zaocznych?

Jedyną różnicą pomiędzy egzaminami na studiach dziennych, a na studiach zaocznych, jest fakt, iż te dla osób uczących się w formie niestacjonarnej odbywają się w soboty i niedziele. Studenci muszą zaliczyć wszystkie egzaminy, aby przystąpić do kolejnego roku studiów.

W przypadku niezaliczenia któregoś z egzaminów, student ma możliwość przystąpienia do niego ponownie w sesji poprawkowej. Jeśli i tym razem mu się nie powiedzie, konieczne będzie zapłacenie uczelni za tzw. “warunek”, czyli wykup przez studenta punktów ECTS za przedmiot, aby ponownie podejść do egzaminu.

Wielu studentów uważa, że płacenie za studia daje im prawo do przychodzenia na egzaminy bez odpowiedniego przygotowania. Nie jest to prawda i roszczeniowa postawa nie jest dobrym pomysłem. Jak w przypadku każdego etapu edukacji, i tutaj trzeba się postarać, aby uzyskać dobre oceny.

Zalety i wady studiów niestacjonarnych

Studia w formie niestacjonarnej mają wielu entuzjastów, jednak znajdą też swoich przeciwników. Do największych zalet zaocznej formy nauki należą:

Do wad studiów zaocznych zaliczamy:

Studia, niezależnie od tego, czy w formie stacjonarnej czy niestacjonarnej, mogą być świetnym rozwiązaniem, które nie tylko pozwoli na zwiększenie kwalifikacji oraz zdobycie wiedzy, ale również często mogą przełożyć się na wyższe zarobki. Jeśli pozwala ci na to sytuacja, nie czekaj, studiuj!