Jak studiować za granicą?

Wybór kierunku studiów to jedna z najważniejszych decyzji, przed którą staje młody człowiek. Członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej otworzyło przed uczniami szerokie możliwości. Dziś z polską maturą można zdobywać wyższe wykształcenie zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest to znakomita możliwość łączenia nauki z pasją podróżniczą lub sposób na biegłe opanowanie języka obcego. Co trzeba zrobić, by zostać studentem zagranicznej uczelni wyższej? Sprawdźmy.

Gdzie za granicę z polską maturą?

Matura zdana w naszym kraju jest honorowana w większości krajów UE, ale nie tylko. Standardowy egzamin dojrzałości wraz z certyfikatem językowym otwierają nam też drogę na przykład na uniwersytety rosyjskie. We wszystkich przypadkach kluczowa jest komunikatywna znajomość języka i oceny kwalifikujące nas na wymarzony uniwersytet zagraniczny.

Większość polskich studentów myśli o studiach na Zachodzie. Ich celem są często Anglia, Francja lub Holandia. Nic dziwnego. Absolwentów szkół średnich przyciągają zarówno wysoki poziom kształcenia, jak i szerokie perspektywy pracy w tych bogatych, rozwiniętych państwach. Perfekcyjna znajomość języków tego regionu to też szansa na lepszą pracę w kraju.

Studia poza krajem – najważniejsze informacje

Sporą część studentów marzących o studiach za granicą zniechęcają formalności. Z jednej strony niepotrzebnie, bo większość procesów rekrutacji jest już scyfryzowana. Z drugiej zbieranie potrzebnych dokumentów często trzeba zacząć już w początkach klasy maturalnej. Jak to wygląda na konkretnych przykładach?

System kształcenia za granicą potrafi się diametralnie różnić. Na przykład we wspomnianej wcześniej Rosji pełne studia magisterskie zajmują zwykle aż 6 lat, a wakacje studenckie trwają tylko miesiąc. Rok akademicki zaczyna się bowiem 1 września, a w sierpniu studenci odbywają obowiązkowe praktyki lub pracują nad autorskimi projektami naukowymi.

W krajach zachodnich tylko część uniwersytetów przyjmuje studentów z zagranicy. Warto więc jeszcze przed ostateczną decyzją sprawdzić, czy robi to też nasza wymarzona uczelnia. O wyniku rekrutacji decyduje wewnętrzny system oceniania danej szkoły wyższej. Polskim maturzystom po złożeniu wniosku wysyłana jest zwykle informacja o minimalnej liczbie punktów kwalifikującej na dany kierunek

Jak aplikować na zagraniczną uczelnię na przykładzie Wielkiej Brytanii

Jak już wspomnieliśmy, zarówno zasady przyjmowania na studia wyższe, jak i tryb nauki różnią się w zależności od kraju. W części z nich kluczową rolę odgrywają oceny z matury, w innych wyniki egzaminów. Równie ważna jest jednak znajomość języka, w którym będziemy pobierać naukę. Większość zachodnich uczelni wymaga od maturzystów spoza kraju certyfikatu językowego jako uzupełnienia wniosku o przyjęcie na studia, ale czasami wystarczy praktyczna znajomość, w której zdobyciu pomóc może gap year.

Jeśli marzymy o nauce w Wielkiej Brytanii aplikację musimy zacząć od rejestracji na stronie UCAS (Universities and Colleges Admissions Service). Witryna ta daje możliwość wybrania maksymalnie 5 interesujących nas uczelni. Następnie trzeba wypełnić prosty wniosek z podstawowymi danymi oraz dokonać opłaty wynoszącej od 13 do 24 funtów.

Ważną częścią aplikacji jest tu też tak zwany “personal statement”, będący odpowiednikiem naszego podania o przyznanie statusu studenta. Niezbędną dokumentację uzupełniają przetłumaczone przez biegłego referencje od nauczycieli oraz wykaz ocen maturalnych.

W UK podobnie jak w Polsce przy składaniu dokumentów na uczelnię wyższą liczy się czas. Przyszli brytyjscy studenci mają trzy terminy aplikacji. Pierwszy to 15 października (w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki). Dotyczy on głównie kierunków medycznych, ale też ogólnie Uniwersytetu Oksfordzkiego i Cambridge. Następne ważne daty to 15 stycznia i 24 marca (w roku rozpoczęcia nauki). Pierwsza z nich to ogólny termin składania wniosków na większość angielskich uczelni, druga dotyczy kierunków artystycznych.

Erasmus, czyli za granicę na krócej

Erasmus to program wymiany studentów i doktorantów, który umożliwia naukę i odbycie praktyk poza granicami naszego kraju. Jest to atrakcyjna forma zdobycia nowych umiejętności oraz poznania obcej kultury i języka. W ramach tego działania można studiować lub odbywać staż na wymarzonej uczelni.

Program jest skierowany dla studentów na poziomie licencjatu, magisterium i doktoratu. Wyjazdy trwają od 3 do 12 miesięcy. Dodatkowo w tym okresie można ubiegać się o wsparcie stypendialne, pomoc ze znalezieniem zakwaterowania czy kursy językowe. O udział w programie może starać się student uczelni objętej współpracą z Erasmusem.

Warunki aplikacji podobnie jak w przypadku studiów uzależnione są od kraju, w którym chcemy się uczyć. Część wymagań, takich jak na przykład ubezpieczenie studenckie na Erasmusa, zależna jest też od naszej uczelni. Na uniwersytetach współpracujących w ramach programu znajdują się specjalne działy pomagające studentom zebrać i złożyć niezbędne dokumenty. Mimo kursów zapewnionych przez projekt, aby z sukcesem odbyć wymianę zagraniczną, niezbędna jest znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym już na starcie.