Jak odzyskać świadectwo szkolne lub wynik matury?

Świadectwa szkolenie oraz wyniki z egzaminu maturalnego to dokumenty, które każdy z nas otrzymuje po zakończeniu danego szczebla edukacji. Mogą przydać się nie tylko w czasie rekrutacji na studia wyższe, ale również w poszukiwaniu pracy. Co jednak w przypadku, kiedy dojdzie do utraty lub zniszczenia takiego dokumentu? Czy jesteśmy skazani na długi i kosztowny proces odzyskiwania naszych dokumentów? Nic bardziej mylnego! Podpowiadamy, w jaki sposób odzyskać świadectwo szkolne, wyniki matury, jaki jest koszt wydania duplikatu oraz do czego te dokumenty mogą się przydać. Zapraszamy do lektury!

Do czego jest potrzebne świadectwo szkolne lub wynik matury na studiach?

Dokumenty takie jak świadectwo szkolne lub wynik matury na studiach mogą być przydatne praktycznie na każdym etapie życia oraz na poszczególnych szczeblach edukacji. W przypadku świadectwa szkolnego dokument ten daje pewność pracodawcy, iż jego potencjalny pracownik faktycznie ukończył edukację w placówce, którą wskazał w swoim CV.

Dział HR potrzebuje go także w celu ustalenia stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Ukończenie zasadniczej lub równorzędnej zawodowej dodaje do niego 3 lata, średniej szkoły zawodowej 5 lat, a średniej szkoły ogólnokształcącej 4 lata (w przypadku starszych roczników 4 i 3 lata, jeżeli tyle trwała ich edukacja).

Wyniki z matury są nieodzownym elementem dokumentów do rekrutacji na studia wyższe. Im lepsze wyniki uzyska się na maturze, tym większe są szanse na dostanie się na wymarzoną uczelnię. Wynika to z faktu, iż liczba miejsc na wybranym kierunku jest ograniczona, a dostać się mogą tylko najlepsi. Dla uczelni dokument ten to również potwierdzenie danych, które przyszły student przedstawił w procesie rekrutacji.

Jak odzyskać świadectwo szkolne i jego duplikat?

Każdy absolwent może zwrócić się z pisemną prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego. Pismo to należy skierować do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania absolwenta. Jeśli absolwent nie jest w stanie złożyć pisma o wydanie duplikatu świadectwa osobiście, konieczne będzie wystawienie upoważnienie dla innej osoby.

Wniosek o duplikat świadectwa szkolnego można złożyć również w szkole, która dokument wydała. Należy pamiętać jednak, iż fakt zgodności kopii świadectwa z duplikatem musi być potwierdzony przez dyrektora placówki, inaczej zostanie ona uznana za nieważną. Wydanie duplikatu dokumentu, którego oryginał został wystawiony przez daną szkołę, nie zależy od dobrej woli jej dyrektora czy sekretarki. W większości przypadków muszą to zrobić bezpłatnie, choć w niektórych przypadkach mają prawo pobrać opłatę od legalizacji dokumentu.

Gdzie uzyskać duplikat wyników maturalnych?

Podobnie jak w przypadku świadectwa szkolnego, uzyskanie duplikatu wyników maturalnych możliwe jest po złożeniu wniosku o wydanie duplikatu w szkole, która wydała dokument lub właściwej dla miejsca zamieszkania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jeśli nie jest możliwy odbiór osobisty dokumentu, konieczne będzie podpisanie upoważnienia.

Również w tym przypadku prawo do uzyskania duplikatu jest gwarantowane. Konieczność udostępnienia go w przypadku zgubienia lub uszkodzenia reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r., poz. 1203 – § 24.1. Warto jednak pamiętać, że nie będzie to zrobione od ręki, dlatego wniosek do odpowiedniej OKE należy zgłosić wcześniej. Najlepszym pomysłem, jeżeli oczywiście nie wróciliśmy z gap year na tydzień przed rekrutacją i nie goni nas czas, będzie załatwienie całej sprawy korespondencyjnie.

Ile kosztuje uzyskanie odpisu świadectwa szkolnego lub matury?

Opłata za uzyskanie odpisu świadectwa, niezależnie czy mowa o świadectwie szkolnym czy maturze, będzie różnić się w zależności od województwa, w którym mieszkamy. Będzie to, jednak kwota, która nie powinna przekroczyć kilkudziesięciu złotych, najczęściej mowa o 26 złotych. Zgodnie z informacjami zamieszczony na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czas wydania kopii dokument wynosi minimum 3 dni robocze.

Potwierdzenie dokonania płatność za wydanie duplikatu należy przesłać listem tradycyjnym na wskazany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną adres. Możliwe jest również przedłożenie potwierdzenia przelewu za pomocą maila. To warunek konieczny do otrzymania duplikatu. Ważne jednak, aby wszystkie dokumenty były zgodne z wymogami, a więc z odpowiednim podpisem i dowodem wpłaty. Inaczej wniosek może nie zostać rozpatrzony w ogóle, a sprawa utknąć bez poinformowania o tym wnioskodawcy.