Indywidualny tok studiów – czy to dobry pomysł?

Nauka na studiach w oparciu o tryb indywidualny nie jest w naszym kraju szczególnie popularna. Niemniej nie brakuje studentów, których taki sposób na edukację zainteresuje lub będą do tego niejako zmuszeni sytuacją życiową. Na czym polega Indywidualny Tok Studiów? W jakich sytuacjach się sprawdzi i będzie dobrym pomysłem dla studenta?

Co to jest Indywidualny Tok Studiów (ITS)?

Indywidualny Tok Studiów oferuje młodym ludziom dobór zakresu tematów oraz dostosowanie ich do zainteresowań uczących się i obrania edukacyjnego kierunku adekwatnego do ich umiejętności oraz predyspozycji. W przypadku zdecydowania się na omawiany tryb, ogólny czas studiów może zostać skrócony o najmniej potrzebne przedmioty, które nie są kluczowe dla absolwenta danego kierunku. Dotyczy to chociażby zajęć ogólnowydziałowych.

W naszym kraju całkiem sporo uczelni oferuje ITS, a na pewno czyni to wiele prestiżowych. Dość wymienić UW, UAM, UJ, UG, UKSW, WUM, PW, SGH czy SWPS. Każda z nich może ustalić inne kryteria odnośnie do tego, kto może ubiegać się o ITS, ale najczęściej jest to student, który uzyskał dotychczas średnią ocen powyżej 4,50 (na niektórych uczelniach powyżej 4,0), zdobył grant na finansowanie działalności naukowej lub został w liceum laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego albo laureatem konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego.

Zakres kryteriów jest całkiem rozbudowany i zmienny w zależności od uczelni. Na ogół o Indywidualny Tok Studiów nie może ubiegać się jednak “zwykły” student, który nie został postawiony w trudnej sytuacji życiowej i w innej sytuacji groziłby mu urlop dziekański lub nie chce wykorzystać ITS do rozwoju naukowego, chociażby studiowania drugiego kierunku.

Indywidualny Tok Studiów – komu przysługuje?

Poza przystąpieniem do rekrutacji i znalezieniem się w gronie szczęśliwców, w niektórych przypadkach można liczyć również na to, że ITS zostanie przyznany z tytułu prawa. Niektórym studentom, którzy znaleźli się w konkretnej sytuacji życiowej, po prostu przysługuje i nie muszą ubiegać się o ten tryb z wątpliwością, czy się powiedzie. O swoje prawa trzeba czasami jednak zawalczyć i nie poddawać się, jeśli pierwotna decyzja władz wydziału lub uczelni będzie odmowna.

Za najlepszy przykład posłużą studentki w ciąży. Ze względu na swój stan fizyczny, a zwłaszcza będąc w zaawansowanym etapie ciąży i bliskiej perspektywy narodzin dziecka, dziekan uczelni nie powinien stawać na drodze, aby ITS został przyznany. Jeżeli studentka nie będzie mogła pojawić się na danych zajęciach z przyczyn zdrowotnych, to jej nieobecność będzie automatycznie usprawiedliwiona. Przed laty kobiety w stanie błogosławionym były często dyskryminowane i odmawiano należnych im praw, jednak z roku na rok świadomość uczelni i samych studentek się zmienia. Często wystarczy zagrozić, że pójdzie się z wnioskiem dalej, aby został on rozpatrzony pozytywnie.

Indywidualny Tok Studiów – uzasadnienie

Aby móc otrzymać pozytywną decyzję o Indywidualnym Toku Studiów, należy przygotować odpowiednią dokumentację. W podstawowym wniosku trzeba zawrzeć:

W uzasadnieniu natomiast muszą się znaleźć motywacje, które kierują studentem, aby przyznać mu ITS. Poza wspomnianą ciążą jednym z mocnych powodów jest choroba, wypadek czy niepełnosprawność. Rozpatrujący podanie na pewno szczególnie doceni, jeżeli student poinformuje o studiowaniu dwóch kierunków jednocześnie. Niejedne zajęcia mogą się odbywać w tym samym czasie, co z fizycznego punktu widzenia byłoby niemożliwe do pogodzenia.

Jak skorzystać na ITS, aby zdobyć jak najwięcej wiedzy?

Przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że ITS to nie czas wolny na odpoczynek czy zabawę. Nie mając przymusu uczęszczania na na zajęcia wraz z resztą grupy, a mogąc ustalić w porozumieniu z wykładowcami indywidualny plan zajęć, można zagospodarować wiele wolnego czasu, który pozwoli na rozwój naukowy. Najczęściej polega to po prostu na uczęszczania na zajęcia z innego kierunku, ale w przypadku ciąży czy choroby także na naukę w domu, czytanie książek czy robienie notatek na bazie skryptów z zajęć.

Czas, który zyskuje się dzięki ITS, warto wykorzystać na odbycie praktyki zawodowej, co jest bardzo trudne do wykonania w trakcie roku akademickiego i większość studentów robi to w wakacje. Można też zdobywać doświadczenie w pracy, co jest szczególnie istotne przy studiach humanistycznych, które nie dają twardych umiejętności. Inną korzyścią ITS jest to, że można naprawdę skupić się na tym, co studenta szczególnie interesuje. Mając ITS, łatwiej jest poszerzyć znajomość zagadnień i obszarów, które w trakcie standardowych zajęć nie są omawiane w sposób kompleksowy. Warto także czerpaną wiedzę w trakcie ITS wykorzystać na pisanie publikacji naukowych, przygotowanie do konferencji czy konkursów uczelnianych.