Co to jest gap year?

Gap year, zjawisko znane głównie z amerykańskich filmów i seriali, cieszy się coraz większą popularnością. Idea gap year zapoczątkowana została jednak w Wielkiej Brytanii, tuż po drugiej wojnie światowej. Zdecydowano, iż młodzi ludzie powinni mieć możliwość podróżowania po świecie i poznawania innych kultur, co przełoży się na promowanie tolerancji oraz zapewnienie pokoju na świecie. Czym obecnie jest gap year?

Co to znaczy gap year? Na czym polega?

Gap year dosłownie z języka angielskiego oznacza rok przerwy. Potocznie przyjęło się, iż jest to okres przerwy od pracy lub nauki, który możemy wykorzystać na zdobycie nowych doświadczeń. Niekoniecznie musi trwać dwanaście miesięcy, jest to tylko umowna nazwa tej idei. Najczęściej występuje przed lub po podjęciu studiów, między licencjatem a magisterką, przed lub po zawarciu małżeństwa, a także przed zdecydowaniem się na posiadanie dzieci.

Idea gap year opiera się na zdobywaniu nowych doświadczeń w nowym środowisku, kulturze oraz zetknięciu się z nieznanym nam dotychczas otoczeniem. Kluczowa jest możliwość udziału w życiu lokalnej ludności. Jest to niejako bufor bezpieczeństwa pomiędzy starym a nowym trybem życia. Gap year można wykorzystać w celu odbycia wymarzonej podróży zagranicznej, udziału w praktykach na drugim końcu świata lub wolontariatu. Ze względu na średni poziom języka angielskiego na studiach, może być to również jedyna okazja na porządne nauczenie się tego języka bez wykupowania kursów językowych.

Czym gap year różni się od urlopu dziekańskiego?

Pomimo iż zarówno gap year, jak i urlop dziekański, wiążą się z rokiem przerwy od nauki akademickiej, nie są to jednak pojęcia tożsame i nie powinny być używane zamiennie. Gap year jest związany z podjęciem świadomej decyzji i chęcią poznania nowego stylu życia, a czasami także wypoczęcia po takim wysiłku jak matura międzynarodowa. Łączy się ze spędzeniem czasu w zupełnie odmiennym środowisku niż dotychczasowe, często tuż po ukończeniu studiów lub przed ich rozpoczęciem. Ma być chwilą luzu przed nowym, pełnym zobowiązań i obowiązków, etapem w życiu.

Urlop dziekański jest przerwą związaną zazwyczaj z komplikacjami, które powstały w toku studiów. Oczywiście może zostać wykorzystany w celach wypoczynku i regeneracji baterii, jednak w zdecydowanej większości przypadków wynika z obowiązku podjęcia pracy w celu opłacenia dalszych studiów, nadrobienia zaległości, niespodziewanej ciąży lub przemyśleniu decyzji odnośnie do tego, czy same studia warto kontynuować.

Studenci europejscy jako gap year traktują nierzadko wymiany studenckie pomiędzy uczelniami z różnych krajów. Na wielu kierunkach studiów taki charakter może mieć wyjazd na Erasmusa do Włoch czy innego kraju z południa Europy, gdzie kultura studiowania sprzyja lekkiemu stylowi życia, a egzaminy nie są zbyt wymagające. Jeśli ktoś chciałby poświęcić ten czas na wolontariat lub połączyć go z pracą w organizacjach pozarządowych, czyli wykorzystać go do zmieniania świata na lepsze, może udać się do krajów skandynawskich.

Nasze pomysły na udany gap year

Decydując się na gap year, warto uprzednio rozważyć jaka jego forma byłaby dla nas interesująca oraz jakich nowych doświadczeń w życiu pragniemy. Wiele zależy też od możliwości finansowych. Rodzina nie zawsze będzie chciała sponsorować cos, co w Polsce uznaje się nierzadko za “roczne wakacje”. Stwierdzenie ile osób, tyle pomysłów jest chyba najtrafniejszym, jeśli chodzi o sposób spędzenia gap year. Naszym zdaniem najlepsze z nich to: