Co daje matura międzynarodowa?

Matura Międzynarodowa może być doskonałym sposobem, aby otworzyć sobie drzwi zawrotnej kariery na gruncie akademickim i zawodowym. Dzięki swojemu wszechstronnemu programowi nauczania uczniowie są dobrze przygotowani do studiów na uniwersytetach z całego świata, a także mają przewagę nad innymi absolwentami w procesie rekrutacji. Koszt programu oraz potencjalne wady mogą jednak stanowić zbyt duże obciążenie, dlatego warto odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, czy matura międzynarodowa naprawdę warta jest tak dużego wysiłku.

Czym dokładnie jest matura międzynarodowa?

Matura międzynarodowa (IB) to część programu edukacyjnego stworzonego przez International Baccalaureate, fundację z siedzibą w Genewie w Szwajcarii, powstałą w 1968 roku. Program ten jest realizowany w ponad 4000 placówkach na całym świecie, w tym w kilkudziesięciu placówkach w Polsce. Jej założeniem jest umożliwienie szczególnie ambitnym (a przy tym zazwyczaj majętnym) uczniom uzyskania certyfikatu dojrzałości, który uznawany będzie nie tylko w kraju.

W tym celu oprócz zdania części matury w ojczystym języku muszą wykonać także szereg zadań w języku angielskim. Dotyczą one następujących dziedzin:

Zdając maturę międzynarodową w Polsce, przystępuje się do egzaminu dojrzałości w terminie podobnym jak przy standardowej maturze: w maju. Ze względu na znacznie wyższy poziom trudności, wynikający z uczenia się w języku obcym oraz rozległości materiału, do matury międzynarodowej trzeba zacząć przygotowywać się znacznie wcześniej. Niestety, większe są również koszty.

Ile kosztuje zdawanie matury międzynarodowej?

Koszt zdawania matury międzynarodowej podzielić można na trzy opłaty:

W przypadku tak wielkiego wyzwania często potrzebne są korepetycje dostosowane do wymagań zdającego. Wypływają one z tego, co stanowi dla niego problem w przygotowaniach, i w czym potrzebował będzie wsparcia. Koszt godzinnej lekcji różni się oczywiście od poziomu nauczyciela, jednak nawet w przypadku korzystania z pomocy dorabiających sobie studentów nauka dość specjalistycznej wiedzy w języku obcym rozpoczyna się od 40-50 zł za godzinę korków.

W jakich krajach uznawana jest matura międzynarodowa?

Matura międzynarodowa jest uznawana w ponad 90 krajach na całym świecie, w tym w USA, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii i Europie. W procesie rekrutacji biorą ją pod uwagę takie uniwersytety jak University of Cambridge i University of Oxford, a Harvard, Stanford czy Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley przyznają za jej posiadanie dodatkowe punkty.

Co z polskimi uczelniami? Jako oficjalny dokument na studia przy rekrutacji potwierdzający wiedzę kandydata bierze ją pod uwagę wiele renomowanych polskich akademii, w tym Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska czy Uniwersytet Jagielloński. Stosowane są specjalne przeliczniki, które pozwalają porównać wiedzę osób zdających maturę międzynarodową z kandydatami na studentów, którzy zdawali standardowy egzamin dojrzałości.

Czy opłaca się iść na maturę międzynarodową?

Matura Międzynarodowa (IB) oferuje szeroką gamę korzyści, w tym przewagę nad innymi kandydatami do rekrutacji na uczelnie. Uczniowie z takim świadectwem dojrzałości mogą liczyć na większe możliwości transferu punktów i składać aplikacje do uczelni w całej Europie na najbardziej perspektywiczne kierunki studiów. Program IB stawia również przed absolwentami wymagania bardziej akademickie, co stanowi doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów uniwersyteckich.

Nie oznacza to jednak, że każdy ambitny uczeń powinien marzyć o zdawaniu matury międzynarodowej. Przede wszystkim jest ona znacznie bardziej kosztowna, a ewentualny wysiłek nie zawsze musi zwrócić się w sferze finansowej. Przygotowania do wymagającego egzaminu dojrzałości w języku obcym są też bardzo czasochłonne i nakładają sporo presji, co może odbić się negatywnie na zdrowiu psychicznym. To szczególnie niekorzystne w okresie dojrzewania, gdy nastolatek przeżywa pierwsze dorosłe doświadczenia i zwyczajnie może nie udźwignąć ciężaru.