Badanie sondażowe UJCM – pomóż zrozumieć koronawirusa

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza wszystkich studentów studiów dziennych i doktorantów do udziału w internetowym badaniu w ramach konsorcjum COVID-Health Literacy (COVID-HL).

Zrozumieć COVID-19 – badanie sondażowe UJCM

UJCM w Krakowie we współpracy z 40 ośrodkami badawczymi z całego świata przeprowadza badanie dotyczące uwarunkowań zachowań informacyjnych oraz postaw wobec pandemii COVID-19. Jego podstawowym celem jest zrozumienie znaczenia umiejętności pozyskiwania danych w Internecie w okresie zagrożenia epidemicznego.

Do tej pory kwestionariusze wypełniło ponad 42 000 respondentów z innych państw. Teraz możliwe jest wzięcie udziału w badaniu na terenie Polski. Jedyny warunek – status studenta studiów dziennych lub doktoranta.

Na czym polega badanie sondażowe dotyczące koronawirusa?

W tym przypadku naukowcy wykorzystują narzędzie badawcze w formie internetowej ankiety. Pytania w kwestionariuszu dotyczą m.in. obaw o przyszłość czy korzystania z informacji w sieci dotyczących pandemii.

Badanie sondażowe UJCM uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej UJ. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 15-20 minut. Uczestnicy mogą w każdym momencie zrezygnować z udziału w badaniu, które dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/survey/index/sid/415189/newtest/Y/lang/pl

Dotychczasowe badania dotyczące koronawirusa

Uniwersytet Jagielloński to nie jedyna instytucja naukowa, która zdecydowała się na przeprowadzenie badań dotyczących zachowań oraz postaw społeczeństwa w okresie pandemii. Uniwersytet SWPS i PAN zajęły się zbadaniem obaw związanych z koronawirusem. Według zaprezentowanych wyników, ich poziom jest bardzo wysoki. Przykładem niech będzie tu pytanie dotyczące strachu przed kryzysem finansowym – aż 71 proc. respondentów wyraziło silny niepokój związany z takim scenariuszem.

Warto także wspomnieć o badaniu wykonanym przez pracowników i doktorantów Wydziału Socjologii UAM, którego celem było sprawdzenie, jak wygląda życie codzienne w czasach pandemii. Pracę zrealizowano w Zakładzie Teorii i Badań Praktyk Społecznych.